اعلام برنامه زمانبندی کلاس های اسکای روم همراه با لینک کلاس ها

۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۸:۱۸ کد : ۱۳۸۶ اخبار اطلاعیه ها
اعلام برنامه زمانبندی کلاس های اسکای روم همراه با لینک کلاس ها

لینک کلاس های  اسکای روم

رشته

 اتاق عمل

رشته

پرستاری

رشته

هوشبری

رشته

فوریتهای پزشکی

رشته

مامایی

ورودی 98

ورودی 98

ورودی 98

ورودی 99

ورودی 99

ورودی 99

ورودی 99

ورودی 99

 

 

ورودی 400

ورودی 400

ورودی 400

رشته

 مهندسی بهداشت محیط

رشته

بهداشت حرفه ای

رشته

 بهداشت عمومی

رشته

فناوری اطلاعات سلامت

ورودی96

ورودی 96

ورودی97

ورودی 97

ورودی 97

ورودی 97

ورودی 98

ورودی 98

ورودی 98

ورودی 98

ورودی 99

ورودی 99

ورودی 99

ورودی 99

ورودی 400

ورودی 400

کلید واژه ها: اسکای روم برنامه


( ۲۷ )

نظر شما :