چشم انداز و رسالت

تعداد بازدید:۴۹

دورنما (چشم انداز):

انتظار می‌رود که با توجه به توسعه و گسترش دامنه‌ی علوم مربوط به بیهوشی دانش‌آموختگان رشته‌ی آموزش هوشبری بهترین و بالاترین سطح مجاز خدمات آموزش نظری و عملی را در رشته‌های مرتبط، بویژه رشته کارشناسی هوشبری فراگرفته و با تاکید بر یادگیری فعالانه، نوآوری، کسب اطلاعات و مهارت‌های عملی جدید و مراقبت از بیماران تحت نظر متخصصین بیهوشی به مطلوب‌ترین شکل ممکن، بتوانند در طی ده سال آینده، علاوه بر بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی در رشته هوشبری، این رشته را به یکی از رشته‌های مطرح در آموزش علوم پزشکی، در سطح ملی و منطقه ای، تبدیل نمایند.

رسالت (ماموریت):

رسالت اصلی این دوره، تربیت نیروهای آگاه به مسائل علمی روز، توانمند، مسئولیت‌پذیر، حساس به سلامت افراد و جامعه و معتقد به قداست و اهمیت امر آموزش در حیطه‌ی علوم بیهوشی است تا قادر باشند تخصص خود را در زمینه‌های آموزش نظری و عملی هوشبری به دانشجویان کارشناسی این رشته به کار بندند.