بازدید نمایندگان وزارت بهداشت از دانشکده علوم پزشکی ساوه جهت راه اندازی مرکز رشد

۰۷ مهر ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۲ کد : ۱۴۴۰ اخبار اطلاعیه ها
بازدید نمایندگان وزارت بهداشت از دانشکده علوم پزشکی ساوه جهت راه اندازی مرکز رشد

پیرو درخواست دانشکده علوم پزشکی ساوه از معاونت تحقیقات وزارت متبوع جهت راه اندازی مرکز رشد سلامت، نمایندگان وازت بهداشت در تاریخ 6/7/1400 از معاونت آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی ساوه بازدید نمودند.


نظر شما :