کارشناس امور هیات علمی

تعداد بازدید:۱۰۷

خانم زیبا ناطقی:

انجام امور مربوط به احکام و ارتقاء پایه

 

 

 

خانم فریده رهنما:

انجام امور مربوط به ارتقاء رتبه