آموزش مداوم

معرفی:

مرکز اموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر ماه 1393 ، فعالیت خود را به صورت مستقل و تحت نظارت ادراه کل آموزش مداوم وزارت بهداشت و درمان آغاز نموده است این مرکز جهت ارتقا سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه علوم پزشکی با توجه به نیاز های منطقه ای و همچنین ملی جامعه پزشکان و پیرا پزشکان و پرستاران فعالیت های خود را با برگزاری برنامه های مدون و مداوم انجام می دهد.

 دبیر مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی:دکتر محمود کریمی

شماره تماس:08642341176

کارشناس آموزش مداوم: فریده رهنما 

تلفن مرکز :08642341176

 دور نگار :42342137

آدرس : ساوه –شهر صنعتی کاوه-کوچه یاس – دانشکده علوم پزشکی ساوه

شرح وظایف:

 

·         برگزاری دوره های آموزش مداوم جامعه پزشکی

·         بررسی مدارک آموزش مداوم پزشکان جهت تمدید پروانه مطب

·         صدور گواهی شرکت در دوره های آموزش مداوم

·         پشتیبانی پورتال اموزش مداوم

کلید واژه ها: آموزش مداوم