آموزش مداوم

تعداد بازدید:۱۱۷۲

معرفی:

مرکز اموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر ماه 1393 ، فعالیت خود را به صورت مستقل و تحت نظارت ادراه کل آموزش مداوم وزارت بهداشت و درمان آغاز نموده است این مرکز جهت ارتقا سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه علوم پزشکی با توجه به نیاز های منطقه ای و همچنین ملی جامعه پزشکان و پیرا پزشکان و پرستاران فعالیت های خود را با برگزاری برنامه های مدون و مداوم انجام می دهد.

 دبیر مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی:  دکتر بهاره باغچی

شماره تماس:08642250204

 

 

 

 

کارشناس آموزش مداوم: خانم فریده رهنما 

ایمیل: f.rahnama@savehums.ac.ir

 

شرح وظایف: 

·         برگزاری دوره های آموزش مداوم جامعه پزشکی

·         بررسی مدارک آموزش مداوم پزشکان جهت تمدید پروانه مطب

·         صدور گواهی شرکت در دوره های آموزش مداوم

·         پشتیبانی پورتال اموزش مداوم

 

 

آدرس :ساوه - بلوار نماز، بالاتر از دادگستری، نرسیده به پل، پردیس معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

کلید واژه ها: آموزش مداوم