دانشکده علوم پزشکی ساوه به سامانه موکس ملی آرمان پیوست

۱۰ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۳۰ کد : ۱۵۹۷ اخبار اطلاعیه ها
دانشکده علوم پزشکی ساوه به سامانه موکس ملی آرمان پیوست

با تایید محتواهای آموزشی الکترونیک، دانشکده علوم پزشکی ساوه به سامانه موکس ملی آرمان پیوست

یکی از مهمترین اهداف معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی ساوه در حوزه آموزش مجازی، تولید محتواهای الکترونیکی استاندارد و قابل ارائه در سطح کشوری است.

در این راستا در گام نخست تعداد ۴  عنوان محتوای الکترونیکی در حوزه های الگوی ارزشیابیCIPP ، اصول فیدبک دادن به دانشجو، روش‌های نمونه گیری در پژوهش و هیپرتانسیون توسط دکتر "حمیدرضا کوهستانی" عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی ساوه تنظیم و به موکس ملی آرمان ارائه شد. این محتواها پس از ارزیابی و تایید از سوی دانشگاه علوم پزشکی مجازی وابسته به وزارت بهداشت، در وب‌سایت موکس ملی آرمان به آدرس

https://arman.vums.ac.ir

 بارگذاری و قابل دسترسی  دانشجویان و اعضای هیئت علمی در سراسر کشور قرار گرفته است.


نظر شما :