اطلاعیه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند"ک"

اطلاعیه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند"ک"

اطلاعیه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند"ک"
۰۵ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۰ کد : ۱۸۲ اخبار اطلاعیه ها
اطلاعیه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند"ک"
اطلاعیه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند"ک"

با توجه به رویکرد وزارت بهداشت مبنی بر اعلام دانشجوی پژوهشگر برجسته به کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی در سه ماه دوم 1399، لذا خواهشمند است دانشجویان متقاضی پس از تکمیل چک لیست مربوطه، رزومه پژوهشی خود را حداکثر تا تاریخ 20 شهریور ماه 1399به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه تحویل یا به ایمیل کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه به آدرس: src@savehums.ac.ir ارسال نمایند.

ضمناً ارزشیابی براساس دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده ۲ آیین نامه «تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان» صورت می پذیرد.اطلاعیه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند

·دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده ۲ آیین نامه«تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان»

·چک لیست جهت تکمیل رزومه پژوهشی دانشجویان متقاضی 


نظر شما :