کارگاه روش تدریس به صورت وبیناری جهت اعضای هیات علمی ساوه برگزار شد.

۲۴ آذر ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۳ کد : ۳۵۴ اخبار اطلاعیه ها
کارگاه روش تدریس به صورت وبیناری جهت اعضای هیات علمی ساوه برگزار شد.

کارگاه روش تدریس با موضوع "نیازسنجی و بارش افکار در جلسه اول تدریس" جهت اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی ساوه در تاریخ 1399/09/24 با سخنرانی آقای دکتر ابولفضل خوشی برگزار شد.

کلید واژه ها: روش تدریس نیاز سنجی


نظر شما :