تغییر آدرس معاونت آموزشی و دانشکده پرستاری و مامایی

تعداد بازدید:۲۰۳۱

آدرس: ساوه، بلوار نماز، بالاتر از دادگستری، نرسیده به پل، سمت راست، پردیس دانشگاهی نیکان کاوه (دانشکده علوم پزشکی ساوه) 

تمامی امتحانات در آدرس جدید برگزار میگردد ...