تغییر آدرس معاونت آموزشی و دانشکده پرستاری و مامایی

تعداد بازدید:۱۵۷۶

آدرس:ساوه-پل چمران،بلوار شهید بهشتی،خیابان شهید فهمیده،ساختمان سابق مجتمع آموزشی سما (بالاتر از اداره آموزش و پرورش)

تمامی امتحانات در آدرس جدید برگزار میگردد ...