دبیرخانه ستاد شاهد و ایثارگر

تعداد بازدید:۱۵۳

دبیر ستاد شاهد و ایثارگر

 

دکتر حجت تمیزی

مدرک تحصیلی: دکتری حرفه ای پزشکی

پست الکترونیکی : htamizy@gmail.com

 

شرح وظایف:

پیگیری و ارتقاء وضعیت آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان

شناسایی زمینه های رشد دانشجویان و سعی در ارتقائ آنها

هدایت دانشجویان در زمینه های پژوهشی