سالن تشریح

تعداد بازدید:۵۹

درباره سالن تشریح :

سالن تشریح محلی است مجهز به بخش فیکس جسد و همچنین آموزش کالبد شکافی و تدریس عملی و آماده سازی جسد در این محل انجام میشود.

قوانین و مقررات :

اولین برخورد حرفه­ای دانشجویان با بدن انسان، آموزش و کار با جسد میباشد. بنابراین لازم است برای حضور در سالن تشریح به موارد زیر توجه شود :

 • در تمامی جلسات احترام کامل به جسد لازم و قرائت فاتحه شایسته است.
 • از اعمال خلاف شئون دانشجویی در سالن تشریح اکیدا پرهیز شود.
 • راز داری یکی از ویژگی­های یک پزشک موفق است. نسبت به ویژگی­هایی که در اجساد میبینید رازدار باشید.
 • عکس برداری و فیلم برداری در سالن تشریح ممنوع است.
 • حضور دانشجویان در ساعت مقرر الزامی است.
 • ورود بازدید کنندگان بدون هماهنگی با مسئول سالن ممنوع است.
 • به منظور رعایت اصول بهداشتی، پوشیدن روپوش سفید پزشکی و بستن دکمه­های روپوش الزامی است.
 • برای لمس جسد از دستکش استفاده شود.
 • استفاده از عینک محافظ ممنوع است زیرا تجمع بخار فرمالین در پشت عینک برای قرنیه خطرناک است.
 • خوردن و آشامیدن در سالن تشریح ممنوع است.
 • در هنگام برگذاری کلاس عملی، استفاده از تلفن همراه اکیدا ممنوع است.
 • از قرار دادن وسایل خود در مسیر سالن تشریح و یا مجاور جسد خودداری شود.
 • هرگونه اتفاق در سالن تشریح باید به اطلاع مسئول سالن تشریح برسد.
 • خارج کردن بخش­های مختلف جسد، وسایل، تجهیزات و اطلس از سالن تشریح ممنوع است.