بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۶۴

کارشناس آزمایشگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

نام و نام خانوادگی: نگار صفرپور

ایمیل:    negar.sp513631@gmail.com

 

شرح وظایف کارشناس

  1. نظارت بر استفاده صحیح از تجهیزات آزمایشگاهی
  2. تهیه وسایل کمک آموزشی از قبیل تابلو، پوستر و ...آموزشی جهت یادگیری راحت تر مطالب و تکنیک ها
  3. تهیه برنامه زمانبندی جهت انجام آزمایشات و کلاس های مربوطه
  4. نیازسنجی دانشجویان در زمینه آموزشی و اقدام جهت رفع نیازها
  5. تهیه لیست و اعلام کمبودهای آزمایشگاه بهداشت حرفه ای
  6. همکاری در امانت دادن تجهیزات آزمایشگاهی و پیگیری بازپس گرفتن وسایل
  7. انجام هماهنگی مربوط به آموزش ازجمله تقسیم واحد های آموزشی و آرایش ترمی

معرفی آزمایشگاههای گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار:

با توجه به افزایش تعداد و تنوع آلودگیهای زیست محیطی و آلاینده های منتشره در محیطهای شغلی و صنعتی، زمینه فعالیتهای گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نیز متناسب با نیازهای جامعه افزایش یافته است. آزمایشگاه های تخصصی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار شامل آزمایشگاه های تجهیزات ارگونومی، آزمایشگاه سم شناسی، آزمایشگاه عوامل شیمیایی، آزمایشگاه تجهیزات ایمنی، آزمایشگاه عوامل فیزیکی می باشند که آماده ارائه خدمت در زمینه های مختلف رشته مهندسی بهداشت حرفه ای می باشند.

رسالت مرکز

رسالت اصلی این گروه مشارکت علمی و عملی موثر در تامین، حفظ و ارتقاء سلامت نیروی کار در سطح ملی و توسعه دانش بهداشت حرفه ای از طریق تربیت دانش آموختگانی کارآمد و همچنین تولید علم و ارائه خدمات به سازمان ها، صنایع و واحدهای تولیدی می باشد.

اولویت های مرکز

1- تلاش در جهت بهبود روز افزون آزمایشگاه

2- بهره گیری از تجهیزات نوین و مورد نیاز آزمایشگاهی در راستای ارتقا کیفیت آموزش دانشجویان و فرآیندهای مرتب

3- تهیه انواع مختلف دستگاه های آنایز دستگاهی در جهت آموزش عملی دانشجویان

4- تهیه لوازم مصرفی طبق چک لیست های استاندارد آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای

اهداف مرکز

1- همگرایی پژوهش و آموزش در راستای بهبود فرصت هایی برای یادگیری مستقل و مداوم

2-  انجام طرح های مهم پژوهشی و تحقیقاتی درزمینه مسائل بهداشت شغلی 

3- تولید روشهای نوین علمی  با دارا بودن تجهیزات و امکانات کم نظیر

4- برنامه ریزی جهت استفاده هدفمند از تکنولوژی های نوین در تربیت نیروی انسانی با تاکید بر مهارت یادگیری تعاملی، خود راهبر و پیوسته

5- ارتقاء آزمایشگاه و خدمات رسانی به شرکت ها و صنایع در سطح استانی و ملی

فعالیت ها

1- آموزش مهارت های علمی و عملی به کار آموزان

2- برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های عملی نظیر نمونه برداری از آلاینده های هوا، نحوه صداسنجی از محیط کار، تعیین میزان روشنایی در محیط های کاری