مدیر گروه

تعداد بازدید:۱۴۵

 نام و نام خانوادگی: گلی ارجی

تحصیلات : دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت  

 سوابق تحصیل :

مقطع تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرک

کارشناسی  مدارک پزشکی

علوم پزشکی تهران

۱۳۸۹

کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی

علوم پزشکی تهران

1391

دکترای مدیریت اطلاعات سلامت

علوم پزشکی تهران

1397