مدیر گروه

تعداد بازدید:۴۶

نام و نام خانوادگی: میلاد عباسی

ایمیل: Milad8285@gmail.com

  1. سوابق تحصیلی:
  • کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران-1391
  • کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران-1394
  • دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران-1399