مدیر گروه

تعداد بازدید:۴۹

مدیر گروه:

دکتر پریسا حسینی کوکمری

استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

Email: p.hosseinik@gmail.com

Tel: 09141633758