چشم انداز و رسالت

تعداد بازدید:۵۹

رسالت این دانشکده، تربیت نیروی انسانی متبحر، متخصص و کارآمد در رشته های مختلف موجود در دانشکده می باشد تا بتوانند با آموزش پویا و فراهم نمودن بستری مناسب برای دانشجویان و کسب مهارتهای لازم گروهی  از مشکلات جامعه را حل نموده و قادر به انجام کارهای فنی لازم در جامعه باشند. یکی دیگر از رسالت های این دانشکده ارتقاء کیفی است که با ایجاد شرایط مطلوب یاددهی و یادگیری درحیطه علوم پزشکی و انجام فعالیت هایی از قبیل برنامه ریزی، راهنمایی و انجام پژوهش در آموزش، آموزش اعضاء هیأت علمی، توانمند سازی نیروی انسانی، افزایش انگیزه در فراگیران و مدرسین، استفاده بهینه از منابع و تجهیزات و تحول در برنامه ریزی آموزشی که با ارزشیابی مستمر انجام می گیرد، تحقق خواهد یافت.

 

چشم انداز گروه

بر اساس این برنامه آموزشی طی ده سال آینده همگام با تحول جامعه، دانشجویان این رشته مطابق با استانداردهای جهانی آموزش خواهند دید. با اجرای برنامه آموزشی مقطع کاردانی فوریتهای پزشکی ، دانش آموختگان قادر به ارائه مطلوب خدمات مطابق با شرح وظایف خوهند بود . با تدوین برنامه آموزش مقاطع بالاتر متناسب با استانداردهای جهانی دانش آموختگان این رشته خواهند توانست با حضور فعال در عرصه های مختلف ارائه خدمات در مارکز فوریتهای پزشکی برترین خدمات اثر بخش و مقرون به صرفه را در جهت اعتلای سلامت جامعه و کاهش مرگ و میر و نقص عضو د رمددجویان ارائه داده و در سطح منطقه ای و بین المللی مطرح باشند. دانشکده پیراپزشکی از طریق بهره گیری از همکاری و حمایت کلیه اعضای هیأت علمی مجرب، کارکنان و دانشجویان با بهره گیری از فن آوریهای جدید، ایجاد فضای توام با خلاقیت و نوآوری، از طریق شفاف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی دانشکده طی 5 سال آینده جزو یکی از  دانشکده برتر دانشگاه علوم پزشکی  استان باشد و زمینه تولید و انتقال دانش پیراپزشکی را در آینده ارتقاء بخشد.