برنامه استراتژیک

تعداد بازدید:۳۸

برنامه استراتژیک گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 

معرفی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، علم و فن پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و ارتقاء سطح سلامتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار در حوزه بهداشت شاغلین، پیشگیری از حوادث شغلی و فراهم آوردن محیط کار ایمن از جنبه ایمنی می باشد. گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشکده علوم پزشکی ساوه نیز جهت  تربیت نیروی متخصص و مورد نیاز جامعه درسال1394 و 1395 به پذیرش دانشجو در دوره کاردانی پرداخت و سپس از سال 1396 تاکنون با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای، رسالت تربیت نیروی انسانی متخصص را به عهده دارد.

در حال حاضر این گروه دارای 3 عضو هیئت علمی شامل 1 دانشیار و 2 استادیار و یک کارشناس بوده و در مقاطع کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشجو می پذیرد. همچنین آزمایشگاه های تخصصی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای شامل آزمایشگاه های عوامل فیزیکی، آزمایشگاه عوامل شیمیایی و سم شناسی، آزمایشگاه تجهیزات ارگونومی و آزمایشگاه تجهیزات ایمنی می باشند که آماده ارائه خدمت در زمینه های مختلف رشته مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

رسالت و اهداف اصلی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار:

 1. کمک به توسعه علمی و  فناوری کشور در حوزه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 
 2. هماهنگی  های درون بخش و برون بخشی به منظور تربیت نیروی متخصص و زمینه سازی راه اندازی مقاطع تحصیلات تکمیلی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
 3. توجه و مراعات موازین شرعی و اصول اخلاقی در فعالیتهای علمی 
 4. تامین نیروهای لازم جهت حفظ و  ارتقاء بهداشت و سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین 
 5. تقویت و بهبود برنامهها و  فرآیندهای آموزشی مطابق با نیازهای جامعه
 6. پیگیری وضعیت فارغ التحصیلان و پشتیبانی علمی و معنوی در جهت اهداف و زمینه های تخصصی رشته
 7. بازنگری در برنامه های آموزشی گروه
 8. توسعه کمی و کیفی  پژوهشها و طرح های تحقیقاتی 
 9. بهبود ساختار فیزیکی و تجهیزات آموزشی و پژوهشی 

10.همسویی فعالیت های گروه با برنامه ریزی های هیأت محترم ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته 

چشم انداز گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار:  

 • راه اندازی دوره های تحصیلات تکمیلی
 • مشارکت فعال در تهیه و تدوین استانداردهای ملی بهداشت و ایمنی کشور
 • راه اندازی مراکز تحقیقاتی

ذینفعان

ذینفعان داخلی

 • معاونتهای دانشگاه 
 • اعضای هیئت علمی 
 • دانشجویان
 • پژوهشگران
 • کارشناسان

ذینفعان خارجی

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • وزارت صنعت، معدن و تجارت  
 • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتما عی  
 • نیروهای مسلح  
 • کلیه صنایع و کارخانجات کشو ر
 • بیمارستان ها و مراکز درمانی  
 • کلیه شاغلین کشور