برنامه عملیاتی

تعداد بازدید:۴۷

تحلیل وضعیت موجود گروه آموزشی

هم اکنون گروه فناوری اطلاعات سلامت در مقطع کارشناسی رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشجو می پذیرد و واحدهای درسی آشنایی با کامپیوتر و آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی گروههای دیگر آموزشی را نیز پوشش می دهد. 

1-اعضای هیات علمی گروه

2-تعداد دانشجویان گروه به تفکیک ورودی

3-اطلاعات مربوط به سرفصل دروس

4-تحلیل ذینفعان

تحلیل ذینفعان شامل شناسایی ذینفعان کلیدی، ارزیابی سلایق آنها و تشخیص راههای اثرپذیری این سلایق و علایق است.

گروه اول: دانشجویان

با مشارکت و هم اندیشی با گروه مشکلات مختلف آموزشی، پژوهشی دانشجویان شناسایی می شود.

گروه دوم: اعضای هیات علمی

این گروه می بایست در تحقق اهداف دانشکده مشارکت فعال داشته و برای این منظور برگزاری جلسات هم اندیشی برای شناسایی مشکلات و ارتباط با واحدهای ذیربط برگزار می شود و از نظرات آنان در جهت حل مشکلات استفاده می شود.

5- اهداف کلی

1-5 اهداف کلی

G1: توسعه کیفی آموزش

G2: ارتقا کمی و کیفی پژوهش

G3: ارتقا کیفیت ارزشیابی دانشجو

G4: مدیریت موثر گروه آموزشی  

6-اهداف اختصاصی

G1: حوزه توسعه کیفی آموزش (خانم دکتر ارجی)

 • G1O1: بهره گیری از روش های نوین آموزش
 • G1O2: تجهیز و به روز رسانی آزماشگاه فناوری اطلاعات سلامت  
 • G1O3: برگزاری کارگاههای آموزشی و مهارت آموزی دانشجویان
 • G1O4: راه اندازی مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

G2: حوزه توسعه کمی و کیفی پژوهش(آقای دکتر رحمانی)

 • G2O1: ارتقا کمی طرح های مشترک با مراکز دیگر(حداقل دو مورد در سال)
 • G2O2: بهبود وضعیت چاپ مقالات اعضای هیات علمی
 • G2O3: توسعه طرح های پژوهشی دانشجویی
 • G2O4: توسعه پژوهش در آموزش

G3: حوزه ارتقا کیفیت ارزشیابی دانشجو (خانم دکتر ارجی)

 • G3O1: بهبود کیفیت سوالات آزمون های به میزان 30 درصد
 • G3O2: پایش مطابقت سوالات با سرفصل های تدریس شده

G4: مدیریت موثر گروه آموزشی 

 • G4O1: بهبود مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری
 • G4O2: برگزاری کارگاههای توانمند سازی اعضای هیات علمی

جدول فعالیت های مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی

حوزه فعالیت: توسعه کیفی آموزش

G1: حوزه توسعه کیفی آموزش

 • G1O1: بهره گیری از روش های نوین آموزش

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

چگونگی اجرا

شاخص پایش یا ارزشیابی

درصد پیشرفت

ملاحظات

1

برگزاری کارگاههای روش تدریس جهت اساتید

دکتر ارجی

فروردین 1402

اردیبهشت 1402

تعیین عناوین دقیق کارگاهها و مدرسین آن

تعداد کارگاه برگزار شده

2

شناسایی شیوه های اثربخش تدریس از دید دانشجویان

دکتر ارجی

مهر 1402

آبان 1402

همفکری و اجماع با دانشجویان

جلسات برگزار شده

3

برگزاری 20درصد از جلسات دروس اساتید داوطلب برای اجرای روش های نوین تدریس

دکتر ارجی

مهر 1402

دی 1402

برگزاری چند جلسه از تدریس به روش های نوین

تعداد جلسات برگزار شده

G1: حوزه توسعه کیفی آموزش

 • G1O2: تجهیز و به روز رسانی آزمایشگاه فناوری اطلاعات سلامت

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

چگونگی اجرا

شاخص پایش یا ارزشیابی

درصد پیشرفت

ملاحظات

1

تعیین لیست نواقص تجهیزات آزمایشگاه فناوری اطلاعات و ارائه لیست خرید

دکتر ارجی

مهر 1402

تا زمان اجرایی شدن

بررسی سیستم های موجود و تهیه لیست

لیست خرید ارائه شده

2

پیگیری لیست خرید های ارائه شده

دکتر ارجی

مهر 1402

تا زمان اجرایی شدن

پیگیری خرید های صورت گرفته از کارپردازی

تجهیزات خریداری شده

3

تهیه لیست نرم افزارهای مورد نیاز آزمایشگاه

دکتر ارجی

مهر 1402

تا زمان اجرایی شدن

بررسی نرم افزارهای رایج مورد استفاده در آزمایشگاههای HIT

لیست نرم افزارها

4

نصب نرم افزارهای مورد نیاز آزمایشگاه

دکتر ارجی

مهر 1402

تا زمان اجرایی شدن

نصب نرم افزارهای مورد نیاز

نرم افزارهای نصب شده

5

تهیه لیست نرم افزارهای موجود در آزمایشگاه و نصب در محیط آزمایشگاه

دکتر ارجی

مهر 1402

تا زمان اجرایی شدن

تهیه لیست نرم افزارها

لیست نرم افزارهای موجود

G1: حوزه توسعه کیفی آموزش

 • G1O3: برگزاری کارگاههای آموزشی و مهارت آموزی دانشجویان

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

چگونگی اجرا

شاخص پایش یا ارزشیابی

درصد پیشرفت

ملاحظات

1

نیازسنجی دوره های آموزشی مورد نیاز

انجمن فناوری اطلاعات سلامت

اردیبهشت 1402

خرداد 1402

نظرسنجی آنلاین دوره های آموزشی

لیست دوره های آموزشی مورد نیاز

2

تعیین مدرسین دوره

دکتر ارجی

اردیبهشت 1402

خرداد 1402

تعیین مدرسین هر حوزه و معرفی به انجمن

لیست مدرسین دوره

3

تعیین بازه زمانی اجرای دوره های آموزشی

دکتر ارجی

اردیبهشت 1402

خرداد 1402

تعیین بازه زمانی با توجه به تقویم آموزشی دانشجویان و تفکیک دوره های حضوری و مجازی

بازه زمانی برگزاری دوره ها

4

برگزاری دوره های آموزشی بر طبق تقویم تنظیم شده

انجمن فناوری اطلاعات سلامت

خرداد 1402

تا پایان سال

برگذاری دوره ها به شکل مجازی یا حضوری

لیست کارگاههای برگزار شده

G1: حوزه توسعه کیفی آموزش

 • G1O4: راه اندازی مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

چگونگی اجرا

شاخص پایش یا ارزشیابی

درصد پیشرفت

ملاحظات

1

پیگیری راه اندازی ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت

دکتر ارجی-دکت رهمت

فروردین 1402

تا زمان اجرایی شدن

پیگیری راه اندازی ارشد رشته

راه اندازی رشته

حوزه فعالیت: توسعه کمی و کیفی پژوهش

 G2: توسعه کمی و کیفی پژوهش

G2O1: ارتقا کمی طرح های محصول محور

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

چگونگی اجرا

شاخص پایش یا ارزشیابی

درصد پیشرفت

ملاحظات

1

برگزاری کارگاههای آشنایی با طرح های محصول محور

دکتر رحمانی

تیر ماه 1402

تیر ماه 1402

برگزاری کارگاه در قالب توانمند سازی اساتید

مستندات کارگاه برگزار شده

2

برگزاری کارگاههای شیوه نگارش طرح های کسب و کار

دکتر رحمانی

تیر ماه 1402

تیر ماه 1402

برگزاری کارگاه در قالب توانمند سازی اساتید

مستندات کارگاه برگزار شده

3

برگزاری کارگاههای آشنایی با مالکیت فکری و ثبت اختراع

دکتر رحمانی

مرداد ماه 1402

مرداد ماه 1402

برگزاری کارگاه در قالب توانمند سازی اساتید

مستندات کارگاه برگزار شده

G2: توسعه کمی و کیفی پژوهش

G2O2: بهبود وضعیت چاپ مقالات اعضای هیات علمی

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

چگونگی اجرا

شاخص پایش یا ارزشیابی

درصد پیشرفت

ملاحظات

1

برگزاری کارگاه آموزشی نگارش مقالات انگلیسی

دکتر رحمانی

مرداد ماه 1402

مرداد ماه 1402

برگزاری کارگاه در قالب توانمند سازی اساتید

مستندات کارگاه برگزار شده

تعیین چشم اندازه 5 ساله گروه آموزشی در ارائه مقالات پژوهشی

دکتر رحمانی

مرداد ماه 1402

مرداد ماه 1402

طرح، بررسی و تصویب مصوبات در شورای گروه

بررسی مستندات

2

تعیین سهم هر یک از همکاران در تحقق اهداف چشم انداز تعیین شده

دکتر رحمانی

مرداد ماه 1402

مرداد ماه 1402

تعیین سهم هر یک از همکاران در تحقق برنامه

 بررسی مستندات

3

اطلاع رسانی همایش های ملی و بین المللی

دکتر رحمانی

مرداد ماه 1402

مرداد ماه 1402

اطلاع رسانی از طریق شبکه های اجتماعی و سایت

بررسی مستندات

 

G2: توسعه کمی و کیفی پژوهش

 • G2O3: توسعه طرح های پژوهشی دانشجویی

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

چگونگی اجرا

شاخص پایش یا ارزشیابی

درصد پیشرفت

ملاحظات

1

تعیین لیست اولویت های پژوهشی گروه

دکتر رحمانی

خرداد ماه 1402

خرداد ماه 1402

همفکری و اجماع با همکاران گروه

مستندات

2

اطلاع رسانی اولویت های پژوهشی گروه به دانشجویان

دکتر رحمانی

خرداد ماه 1402

خرداد ماه 1402

اطلاع رسانی اولویت ها

مستندات

3

همکاری با کمیته تحقیقات دانشجویی برای ارائه طرح های دانشجویی

دکتر رحمانی

خرداد ماه 1402

تا پایان سال

معرفی طرح های دانشجویی به کمیته تحقیقات

لیست طرح های مصوب

G2: توسعه کمی و کیفی پژوهش

 • G2O4: توسعه پژوهش در آموزش

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

چگونگی اجرا

شاخص پایش یا ارزشیابی

درصد پیشرفت

ملاحظات

1

تعیین لیست اولویت های پژوهش در آموزش

دکتر رحمانی

خرداد ماه 1402

خرداد ماه 1402

همفکری و اجماع با همکاران گروه

مستندات

اطلاع رسانی اولویت های پژوهش در آموزش به دانشجویان

دکتر رحمانی

خرداد ماه 1402

خرداد ماه 1402

اطلاع رسانی اولویت ها

مستندات

همکاری با کمیته توسعه آموزش برای ارائه طرح های دانشجویی

دکتر رحمانی

خرداد ماه 1402

تا پایان سال

معرفی طرح های دانشجویی به کمیته توسعه دانشجویی

لیست طرح های مصوب

حوزه ارتقا کیفیت ارزشیابی دانشجو

G3: حوزه ارتقا کیفیت ارزشیابی دانشجو

 • G3O1: بهبود کیفیت سوالات آزمون های به میزان 30 درصد

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

چگونگی اجرا

شاخص پایش یا ارزشیابی

درصد پیشرفت

ملاحظات

1

شناسایی چالش های آزمون های سال 1401 از دید اساتید

دکتر ارجی

خرداد 1401

تیرماه1401

اجماع و نشست با اساتید گروه

بررسی مستندات

2

شناسایی چالش های آزمون های سال 1401 از دید دانشجویان

دکتر ارجی

خرداد 1401

تیرماه1401

اجماع و نشست با دانشجویان

بررسی مستندات

3

دسته بندی چالش های شناسایی شده

دکتر ارجی

تیرماه 1401

تیرماه 1401

جمع بندی یافته های بند 1و 2

مستندات

4

ارائه چالش ها به EDC جهت برگزاری کارگاه آموزشی

دکتر ارجی

تیرماه 1401

تیرماه 1401

مکاتبه

مستندات

G3: حوزه ارتقا کیفیت ارزشیابی دانشجو

 • G3O2: پایش مطابقت سوالات با سرفصل های تدریس شده

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

چگونگی اجرا

شاخص پایش یا ارزشیابی

درصد پیشرفت

ملاحظات

1

بررسی حداقل یک آزمون از دروس محول شده به اساتید

دکتر ارجی

خرداد ماه 1402

تیرماه 1402

انتخاب یکی از آزمونهای هر یک از اساتید گروه در جلسه گروه

بررسی مستندات جلسه گروه

2

بررسی مطابقت سوالات با طرح درس ارائه شده

دکتر ارجی

خرداد ماه 1402

تیرماه 1402

بررسی مطابقت سرفصل دروس با آزمون مربوطه با نظارت متخصص مربوطه 

بررسی سوالات

3

ارائه بازخورد به مدرس مربوطه

دکتر ارجی

خرداد ماه 1402

تیرماه 1402

ارائه اشکالات موجود در سوالات آزمون ها

مستندات مربوط به فیدبک به اساتید

حوزه: مدیریت موثر گروه آموزشی

G4: مدیریت موثر گروه آموزشی 

G4O1: بهبود مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

چگونگی اجرا

شاخص پایش یا ارزشیابی

درصد پیشرفت

ملاحظات

1

برگزاری نشست همفکری در گروه

دکتر همت

اردیبهشت 1402

طی سال

شورای گروه

مستندات

2

اطلاع رسانی مصوبات و تصمیمات گروه جهت اعضا

دکتر همت

اردیبهشت 1402

طی سال

مکاتبات

مستندات

3

شناسایی موقعیت های مختلف در سطح دانشکده و ارائه در گروه جهت همفکری و ارائه خدمات مشاوره ای گروه

دکتر همت

اردیبهشت 1402

طی سال

مکاتبات

مستندات

4

تهیه گزارش از فعالیت های گروه جهت ارائه به معاونت آموزشی

دکتر همت

اردیبهشت 1402

طی سال

مکاتبات

مستندات

G4: مدیریت موثر گروه آموزشی 

G4O2: برگزاری کارگاههای توانمند سازی اعضای هیات علمی

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

چگونگی اجرا

شاخص پایش یا ارزشیابی

درصد پیشرفت

ملاحظات

1

نیازسنجی دوره های آموزشی مورد نیاز

واحد توانمند سازی اساتید

اردیبهشت 1402

خرداد 1402

نظرسنجی آنلاین دوره های آموزشی

لیست دوره های آموزشی مورد نیاز

نیازسنجی دوره های آموزشی مورد نیاز

2

تعیین مدرسین دوره

واحد توانمند سازی اساتید

اردیبهشت 1402

خرداد 1402

تعیین مدرسین هر حوزه و معرفی به انجمن

لیست مدرسین دوره

تعیین مدرسین دوره

3

تعیین بازه زمانی اجرای دوره های آموزشی

واحد توانمند سازی اساتید

اردیبهشت 1402

خرداد 1402

تعیین بازه زمانی با توجه به تقویم آموزشی دانشجویان و تفکیک دوره های حضوری و مجازی

بازه زمانی برگزاری دوره ها

تعیین بازه زمانی اجرای دوره های آموزشی

4

برگزاری دوره های آموزشی بر طبق تقویم تنظیم شده

واحد توانمند سازی اساتید

خرداد 1402

تا پایان سال

برگذاری دوره ها به شکل مجازی یا حضوری

لیست کارگاههای برگزار شده

برگزاری دوره های آموزشی بر طبق تقویم تنظیم شده