معرفی رشته

تعداد بازدید:۳۲

رشته هوشبری در مقطع کارشناسی، شاخه ای از علوم پیراپزشکی است که دانش آموختگان آن ضمن یادگیری کار با تجهیزات و امکانات، شناخت اصول و روش های مختلف بیهوشی، توانمندی و مهارت های ارائه ی خدمات مراقبتی به بیماران تحت بیهوشی و بی حسی ناحیه ای در مراحل قبل، طی و بعد از بیهوشی و ارائه ی خدمات مراقبتی در واحدهای کنترل درد حاد و مزمن، فوریت های پزشکی و وضعیت بحرانی را کسب می نمایند و خدمات خود را در اختیار جامعه قرار می دهند.

شرایط و نحوه پذیرش دانشجو:

پذیرش دانشجو از طریق آزمون  سراسری و به صورت متمرکز انجام می شود.

داوطلبان بایستی از سلامت کامل جسمی و روانی برخوردار باشند.

فلسفه (ارزش ها و باورها):

ارزش های حاکم بر جامعه، اخلاق و اعتقاد اجزا لاینفک آموزش در رشته هوشبری می باشند. در همین راستا دانشجویان و دانش آموختگان این رشته برای حفظ حقوق بیماران صرف نظر از سن، جنس، رنگ، نژاد، فرهنگ و مذهب آن ها تلاش خواهند نمود و به کرامت انسان ها، سلامت جسمی، روانی ، اجتماعی و معنوی بیماران اهمیت خواهند داد.

دانشجویان و دانش آموختگان با تاکید بر عدالت اجتماعی و برابری انسان ها، با بیماران ارتباط مناسبی برقرار کرده و با در نظر گرفتن خواسته ی آن ها و با تلاش در جهت حفظ و ارتقا سلامت و ایمنی و پیشگیری از ورود کمترین آسیب جسمانی، روانی و عوارض دارویی به آنان، بر اساس وظایف حرفه ای تعیین شده در ارائه خدمت درمانی با کیفیت در تیم سلامت کمک می نمایند.