اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۹۰

   نام و نام خانوادگی:   مریم سعیدی

   رشته:                    پرستاری

   مرتبه علمی:            استادیار

   ایمیل: maryamsaeedi2009@savehums.ac.ir

   رزومه

   پروفایل علم سنجی

   نام و نام خانوادگی :  نعمت اله عزیزی

   رشته:                    سلامت در بلایا و فوریت ها

   مرتبه علمی:            استادیار

   ایمیل:              n.azizi@savehums.ac.ir

   رزومه

   پروفایل علم سنجی

   نام و نام خانوادگی :   بهاره باغچی

   رشته:       دکترای تخصصی پزشکی / طب اورژانس

   مرتبه علمی:            استادیار

   ایمیل:

   رزومه

   پروفایل علم سنجی

   نام و نام خانوادگی:   محمدحسین خلیل زاده نقنه

   رشته:                    پرستاری داخلی-جراحی

   رتبه علمی:              مربی

   ایمیل:

   رزومه

   پروفایل علم سنجی