معرفی رشته

تعداد بازدید:۳۴

مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، علم و فن پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و ارتقاء سطح سلامتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار در حوزه بهداشت شاغلین، پیشگیری از حوادث شغلی و فراهم آوردن محیط کار ایمن از جنبه ایمنی می باشد. گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشکده علوم پزشکی ساوه نیز جهت  تربیت نیروی متخصص و مورد نیاز جامعه درسال1394 و 1395 به پذیرش دانشجو در دوره کاردانی پرداخت و سپس از سال 1396 تاکنون با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای، رسالت تربیت نیروی انسانی متخصص را به عهده دارد.

در حال حاضر این گروه دارای 3 عضو هیئت علمی شامل 1 دانشیار و 2 استادیار و یک کارشناس بوده و در مقاطع کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشجو می پذیرد. همچنین آزمایشگاه های تخصصی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای شامل آزمایشگاه های عوامل فیزیکی، آزمایشگاه عوامل شیمیایی و سم شناسی، آزمایشگاه تجهیزات ارگونومی و آزمایشگاه تجهیزات ایمنی می باشند که آماده ارائه خدمت در زمینه های مختلف رشته مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.