کارشناسان

تعداد بازدید:۳۸

 خانم رقیه رفعتی زارع

سمت: کارشناس مسئول آموزش

شرح وظایف:

 • نظارت بر حسن اجرای دقیق مقررات و آیین نامه ها ی آموزشی و انجام هماهنگی های لازم
 • نظارت بر انجام کلیه امورات آموزشی و وظایف کارشناسان و کارکنان آموزش
 • ارائه مشاوره به دانشجویان در زمینه مقررات و آیین نامه های آموزشی و پاسخگویی به دانشجویان
 • انجام مکاتبات مرتبط با امورات آموزشی دانشکده
 • بررسی ابلاغ های ترمی اساتید و تایید آنها براساس مقررات آموزشی
 • دریافت درخواست های خاص دانشجویان و اساتید و کارکنان جهت طرح در شورای آموزشی دانشکده

       ایمیل: r.rafati1457@gmail.com

 

 خانم نیره طالبی

سمت: مسئول امور بالینی

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی کارآموزی و کارورزی های دانشجویان در واحد بالین
 • رسیدگی به کلیه امور مرتبط با واحد بالینی در حیطه ی کارآموزی ها
 • نظارت بر برگزاری کارآموزی هاو کارورزی ها
 • پیگیری امور مربوط به پیش قراردادها و حق التدریس مربیان بالین
 • صدور گواهی تدریس جهت مربیان بالینی

    ایمیل: tiktak1100@yahoo.com

 

 

 

  خانم زهرا مفتون

سمت: مسئول امور کلاس ها

 شرح وظایف:

 • انجام برنامه ریزی واحد های درسی ارائه شده در هر ترم تحصیلی 
 • هماهنگی با کلیه اساتید جهت برنامه ریزی کلاس ها
 • ثبت کلیه واحد های درسی در سامانه هم آوا
 • نظارت بر اجرای صحیح برنامه های کلاسی
 • بررسی و تامین تجهیزات مورد نیاز کلاسی

     ایمیل: m.zr.maftoon@gmail.com

 

 

   خانم نصیبه باغچقی

 سمت: مسئول خدمات ماشینی

 شرح وظایف:

 • فراهم آوردن مقدمات انجام عملیات آموزشی دانشجویان طبق نیازهای اعلام شده در سامانه های آموزشی

          از قبیل: ثبت نام دانشجویان جدیدالورود ، انتخاب واحد, حذف واضافه, حذف اضطراری و ...

 • تهیه گزارشات آماری و تحلیلی متنوع ازمجموعه بانک اطلاعاتی موجود در سامانه ها
 • طراحی وپیاده سازی فرم های مختلف تحصیلی واستانداردسازی آنها
 • مسئول سامانه امتحانات آنلاین

      ایمیل: n.baghcheghi.savehums@gmail.com

 

 خانم فهیمه مقدم

  سمت: کارشناس امور بایگانی 

 شرح وظایف:

 • دریافت مدارک لازم  جهت تشکیل پرونده از دانشجویان  
 • بررسی کسری مدارک پرونده ها و اطلاع رسانی جهت تکمیل مدارک
 • انجام کلیه ی امور بایگانی (ثبت و درج در پرونده)
 • کنترل ارجاع (ورود و خروج) پرونده ها به واحد فارغ التحصیلان

 

 

 

   خانم شیما گازر

    سمت: مسئول امور فارغ التحصیلان 

 شرح وظایف:

 • صدور دانشنامه ( مدرک تحصیلی )
 • صدور گواهی موقت تحصیلی
 • ارسال تأییدیه های تحصیلی
 • انجام امور فارغ التحصیلان برای کلیه ی دانشجویان
 • اعلام فراغت از تحصیل
 • کار با کلیه ی سامانه های فراغت متصل به وزارتخانه

ایمیل: gazorshima@gmail.com

 

 

 خانم دلوین کیامنش

سمت: کارشناس امور آموزش

شرح وظایف:

 • کار با سامانه سخا    Epolice
 • انجام مکاتبات با پلیس +10 جهت کلیه امور نظام وظیفه دانشجویان
 • برنامه ریزی و برگزاری امتحانات پایانی
 • انجام امور مالی(شهریه پردازان)
 • کار با سامانه دیدگاه جهت انجام کلیه مکاتبات در حوزه آموزش

      ایمیل: dlvkiamanesh@gmail.com