بخشنامه های مشمولین

·        رعایت مهلت ثبت امتیاز مشمولین در برنامه های آموزش مداوم

·        نحوه محاسبه امتیاز برنامه های تکراری مشمولین در گواهی 5 ساله

·        دندانپزشکی

·        بخشنامه بخشودگی فارغ التحصیلان گروه های پیرا پزشکی و حرف وابسته پزشکی

·        در خصوص تبصره 2-1دستورالعمل صدور گواهی نامه نهایی مبنی بر حداقل 15 امتیاز سالیانه17-5-1395

·        تفویض اختیار برنامه های حضوری دانشگا ه های علوم پزشکی

·        نمایشگاهها و کنفرانسهای بین المللی در آندراپرادش هندوستان--سراسر دانشگاهها

·        معافیت از کسب امتیاز درطی دوره فلوشیپ

·        برنامه مدون ملاحضات طبی مرتبط با مصرف مواد محرک- ویژه پزشکان عمومی- متخصصان روان پزشکی- طب اورژانس و .....

·        ارزشیابی الکترونیک در سامانه آموزش مداوم--- کلیه دانشگاهها-مراکز و انجمنها

·        دستیاران در صورت تمایل به شرکت در برنامه های آموزش مداوم معاف از پرداخت حق ثبت نام باشند

·        مراقبت های سلامت شاغلین

·        شرکت در برنامه های غیر مدون برای مشمولین رشته کایروپراکتیک

·        اصلاح نحوه تخصیص امتیاز به سخنرانان آموزش مداوم مصوب سی امین جلسه شورای عالی

·        آگاهی شاغلین حرفه پزشکی به حقوق متقابل پزشک و بیمار

·        ارسال نامه انجمن کایروپراکتیک جهت اطلاع رسانی به مشمولین

·        اصلاحیه بخشنامه شماره 1017-504برای دانشگاه ها

·        پیوست اطلاعیه سامانه - دانشگاه ها

·        مشمولینی که برایشان مدون طراحی نشده است

·        انتشار هرگونه پوستر تبلیغاتی و آگهی قبل صدورمجوزمبنی بردارای امتیاز آموزش مداوم ممنوع

·        لزوم ثبت نام مشمولین در سامانه آموزش مداوم

·        درج امتیاز پنج ساله در سامانه آموزش مداوم

·        روزآمدی و کارآمدی مشمولین محترم

·        کسب امتیاز هر سال در همان سال

·        صدور گواهی نهایی

·        فرم گواهی برنامه های غیرحضوری برای پزشکان خانواده

·        معافیت مشمولین در حال تحصیل

·        سال فراغت از تحصیل مشمولین

·        عدم نیاز به استفاده از مرخصی برای مشمولین آموزش مداوم برای شرکت در برنامه های آموزش مداوم

کلید واژه ها: بخشنامه های مشمولین