معرفی سرپرست و اهداف دفتر استعداد درخشان

تعداد بازدید:۶۷۲

سرپرست مرکز استعدادهای درخشان دانشکده علوم پزشکی ساوه

نام و نام خانوادگی: دکتر گلی ارجی

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت 

شماره تماس:08642343395 داخلی 124

ایمیل:GoliArji@gmail.com

پیرو مصوبه 502 مورخ 22 / 5 / 81 شورایعالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پایه های اولیه تشکیل شورای مذکور در وزارت متبوع پی ریزی شد و واحد استعدادهای درخشان در همین تاریخ فعالیت خود را در دانشگاه های علوم پزشکی کشور آغاز کرد.

شرح وظایف مرکز استعدادهای درخشان وزارت متبوع

 1. تشکیل جلسات کمیته کارشناسی جهت تدوین پیش نویس آئین نامه ها
 2. برنامه ریزی و برگزاری جلسات شورای هدایت استعدادهای درخشان و پیگیری مصوبات
 3. ابلاغ آئین نامه های مصوب به مراجع ذیربط
 4. بودجه بندی و تخصیص اعتبارات به دانشگاهها برای برنامه " پرورش و حفظ استعدادهای درخشان و نخبگان علمی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور " براساس شاخص های عملکرد
 5. دریافت گزارشات عملکرد دانشگاهها
 6. بازدید از دفاتر استعدادهای درخشان و نظارت و ارزیابی برنامه های اجرا شده برای استعدادهای درخشان در دانشگاهها
 7. معرفی دانشجویان واجد شرایط استفاده از آئین نامه های مربوط به استعدادهای درخشان به مراجع ذیربط

سابقه مرکز استعدادهای درخشان دانشکده علوم پزشکی ساوه

با تاکید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر شناسایی و حمایت از دانشجویان با استعداد درخشان کمیته ای مربوط به این وظیفه در سال 1393 در مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه تشکیل شد. در ابتدا این کمیته فعالیت های خود را بر روی تعاریف و نحوه شناسایی دانشجویان با استعداد درخشان متمرکز نمود.

اهداف کلی

 • تعیین تعاریف مفهومی در رابطه با استعداد های درخشان
 • تعیین راهکار جهت شناسایی دانشجویان استعداد درخشان 
 • تعیین راهکار جهت پرورش دانشجویان با استعدادهای درخشان
 • تعیین راهکار جهت استفاده از دانشجویان با استعدادهای درخشان
 • تلاش در جهت رشد و پویایی هرچه بیشتر دانشجویان استعداد درخشان
 • تلاش در جهت ارتقاء آموزش علوم پزشکی دانشگاه با محوریت فعالیتهای دانشجویی

اهداف اختصاصی

 • شناسایی استعدادهای درخشان دانشکده علوم پزشکی ساوه
 • تلاش در جهت ارتقاء آموزش دانشجویان استعداد درخشان و ارائه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و
 • رفاهی به ایشان
 • تلاش در جهت بکارگیری دانشجویان در جهت شناسایی و رفع نواقص آموزشی دانشکده
 • تعامل با اعضای هیات علمی و دانشجویان جهت حل مشکلات آموزشی
 • تلاش در جهت ایجاد جو نشاط و شادابی در دانشگاه با تقویت فعالیتهای هدفمند دانشجویی
 • توانمند سازی دانشجویان با استفاده از برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی
 • استفاده از تکنولوژیهای برتر جهت انتشار و در دسترس قرار دادن اخبار و مطالب علمی جهت استفاده دانشجویان

کلید واژه ها: استعداد