اعلام برنامه ریزی تحصیلی(کلاسی و کاراموزی) دانشجویان در نیمسال تحصیلی ۴۰۱-۴۰۰

۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۷ کد : ۱۳۸۱ اخبار اطلاعیه ها
اعلام برنامه ریزی تحصیلی(کلاسی و کاراموزی) دانشجویان در نیمسال تحصیلی ۴۰۱-۴۰۰

برنامه های نیمسال اول  401-400

رشته ها

      کلاسی      

   کارآموزی   

برنامه کلاسی و انتخاب واحد رشته کارشناسی پرستاری

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی و انتخاب واحد رشته کارشناسی اتاق عمل

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی و انتخاب واحد رشته کارشناسی هوشبری

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی و انتخاب واحد کارشناسی ناپیوسته مامایی

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی و انتخاب واحد رشته کارشناسی بهداشت محیط

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی و انتخاب واحد رشته کارشناسی بهداشت عمومی

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی و انتخاب واحد رشته کاردانی فوریت

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی و انتخاب واحد رشته کارشناسی بهداشت حرفه ای

دانلود

دانلود

برنامه کلاسی و انتخاب واحد رشته فناوری اطلاعات سلامت

دانلود

دانلود

لیست اساتید مشاور


نظر شما :