اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۴۴

  نام و نام خانوادگی:   نیره باغچقی

   رشته:                    پرستاری

   مرتبه علمی:            استادیار

   ایمیل: Baghcheghinayereh@ gmail.com

   رزومه

   پروفایل علم سنجی