معرفی کارشناس امور دانش آموختگان

تعداد بازدید:۲۶۷

نام و نام خانوادگی : خانم رقیه رفعتی

سمت : کارشناس امور دانش آموختگان

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس: 42343395 داخلی 110

شرح وظایف:

1- بررسی پرونده تحصیلی دانش آموخته از هنگام ثبت نام تا زمان دانش آموختگی بر اساس قوانین تدوین شده

  2- استعلام از مدیریت امور دانشجویی به منظور اعلام بهره مندی دانش آموخته از امکانات صندوقهای رفاه.

3-اعلام دانش آموختگی دانش آموختگان مرد (مشمول خدمت وظیفه عمومی ) به معاونت وظیفه عمومی ناجا

 4- اعلام دانش آموختگی دانش آموختگان به مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

5- اعلام دانش آموختگی دانش آموختگانی که مشاغل آنان نیاز به پروانه دارد به اداره کل صدور پروانه ها برخی از «رشته مقاطع» تحصیلی برای انجام خدمات قانونی  در ایران، نیاز به پروانه کار دارد.

 6- صدور گواهینامه موقت تحصیلی

 7- صدور تأییدیه تحصیلی

 8- صدور گواهی برای دانش آموختگانی که قصد ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و یا شرکت در آزمونهای استخدامی را دارند

 9-صدور دانشنامه

کلید واژه ها: کارشناس دانش آموختگان