مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناس


معرفی کارشناس خدمات آموزشی و شرح وظایف

نام و نام خانوادگی : خانم شهره عباس نعمتی سمت : کارشناس امور خدمات آموزشی تحصیلات : فوق لیسانس شماره تماس:42343395 داخلی 110 شرح وظایف ۱-)کنترل و بررسی مدارک وسوابق تحصیلی و ثبت نامی پذیرفته شدگان آزمون سراسری براساس لیست سازمان سنجش ۲-) ثبت نام حضوری وبررسی ...

معرفی کارشناس خدمات ماشینی و شرح وظایف

نام و نام خانوادگی : آقای مهندس احمد احد سمت :  کارشناسان اداره خدمات ماشینی تحصیلات : فوق لیسانس شماره تماس:42343395 داخلی 108 شرح وظایف - فراهم آوردن مقدمات انجام عملیات آموزشی از بدو ورود تا فراغت از تحصیل دانشجویان طبق نیازهای اعلام شده از طریق ...

معرفی کارشناس امور دانش آموختگان

نام و نام خانوادگی : خانم رقیه رفعتی سمت : کارشناس امور دانش آموختگان تحصیلات : لیسانس شماره تماس: 42343395 داخلی 110 شرح وظایف: 1- بررسی پرونده تحصیلی دانش آموخته از هنگام ثبت نام تا زمان دانش آموختگی بر اساس قوانین تدوین شده   2- استعلام از ...

کارشناس ستاد شاهد و امور ایثارگر

خانم شهره عباس نعمتی مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آدرس پست الکترونیکی : mis.neamati@gmail.com شماره تماس:08642343395 شرح وظایف کارشناسان ستاد شاهد و ایثارگر : ·تشکیل پرونده برای دانشجویان جدیدالورود ·ارجاع درخواست های دانشجویان پس از بررسی به مدیریت جهت انجام اقدامات لازم · مکاتبه با واحدهای مختلف دانشکده در خصوص درخواست های ...

معرفی کارشناس

کارشناس EDC :خانم منصوره فشگی شماره تماس:08642343395 داخلی 118 اهم فعالیت های کارشناس   EDC 1.مسئول پایش و ارزشیابی بعد از تعریف فرمهای ارزشیابی و تنظیم  پرسشنامه  ارزشیابی و تخصیص آن به اساتید  ،انجام انواع ارزشیابی ها بصورت 360 درجه تحت وب : *(ارزشیابی دانشجو از استاد- ارزشیابی دانشجو از استاد مشاور -رئیس ...