مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزشی


معرفی معاون و شرح وظایف

  دکتر مرتضی همت مرتبه علمی: دانشیار آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت  پست الکترونیک: mortezahemmat@gmail.com m.hemmat@savehums.ac.ir شماره تماس:- لینک روزمه CV     تحصیلات دانشگاهی: ·       کارشناسی کتابداری شاخه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز،  1386 ·       کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه ...

بخشنامه های مراکز آموزش مداوم

·چک لیست استانداردهای اعتباربخشی مراکز مجری برنامه های آموزش مداوم (جدید) ·درخواست تغییر برنامه ها پس از تایید در سرویس درخواست ها (جدید) ·دستورالعمل برنامه های همجوار آموزش مداوم مصوب هشتمین نشست کمیسیون آموزش مداوم -کلیه مراکز-سراسر دانشگاهها (جدید) ·رعایت تعداد مجاز شرکت کنندگان ...