مطالب مرتبط با کلید واژه

معرفی


معرفی معاون و شرح وظایف

  دکتر مرتضی همت مرتبه علمی: دانشیار آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت  پست الکترونیک: mortezahemmat@gmail.com m.hemmat@savehums.ac.ir شماره تماس:- لینک روزمه CV     تحصیلات دانشگاهی: ·       کارشناسی کتابداری شاخه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز،  1386 ·       کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه ...

مدیر آموزش

دکتر ساسان گازرانی   مرتبه علمی:  استادیار آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) / فیزیولوژی پست الکترونیک: sasan.gazerani@gmail.com شماره تماس:08642245495 لینک CV           تحصیلات دانشگاهی:   1) پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1374  2) دکترای تخصصی فیزیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1394 سوابق کاری:  1) 1378-1374 پزشک شاغل در واحدهای ...

معرفی مدیر و شرح وظایف

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ساوه نام و نام خانوادگی: دکتر گلی ارجی مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) / مدیریت اطلاعات سلامت شماره تماس:08642343395 داخلی 124 آدرس پستی: ساوه- شهرک صنعتی کاوه-خیابان یاس-دانشکده پرستاری و مامایی پست الکترونیکی: GoliArji@gmail.com شرح وظایف: ارائه مشاوره به معاون آموزشی ...

معرفی کارشناس

کارشناس EDC :خانم منصوره فشگی شماره تماس:08642343395 داخلی 118 اهم فعالیت های کارشناس   EDC 1.مسئول پایش و ارزشیابی بعد از تعریف فرمهای ارزشیابی و تنظیم  پرسشنامه  ارزشیابی و تخصیص آن به اساتید  ،انجام انواع ارزشیابی ها بصورت 360 درجه تحت وب : *(ارزشیابی دانشجو از استاد- ارزشیابی دانشجو از استاد مشاور -رئیس ...