معرفی رشته

تعداد بازدید:۲۱

رشته مهندسی بهداشت محیط یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است که هدف آن تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند با همکاری سایر سازمان ها و ارگان های ذیربط به منظور تأمین آب آشامیدنی (کمی و کیفی جمع آوری، دفع و تصفیه فاضلاب، جمع آوری، مدیریت و دفع صحیح پسماند های شهری، صنعتی، بیمارستانی و ویژه، کنترل و مدیریت کیفیت هوا، مبارزه با حشرات و ناقلین بهسازی منابع آب، بهسازی اماکن عمومی، نظارت بر اماکن تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی در بالاترین کیفیت ممکن فعالیت نمایند. این رشته یکی از شاخه های علوم بهداشتی است که عوامل خارجی موثر بر سلامت انسان را کنترل می کند. در این رشته علاوه بر حفظ سلامت و ایمنی، جنبه های زیبایی شناختی نیز متناسب با نیازها و انتظارات جامعه هدف مورد توجه قرار می­گیرد. ازطرفی کیفیت محیط و حفظ سلامت اکوسیستم ها را نیز بطور غیر مستقیم درخور توجه اند. براین اساس عمده ترین فعالیتها در حوزه بهداشت محیط عبارتند از:

تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی

تصفیه و دفع پسماندهای جامد شهری و خطرناک

طراحی سیستم های جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب

تصفیه و طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

پیشگیری و کنترل آلاینده های آب، خاک، هوا، صدا، پرتوزاها و...

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

بهداشت مسکن و اماکن عمومی